floser
   

 

Floser jest firmą produkującą doniczki przemysłowe od 2009 roku.
Jesteśmy częścią spółki Sterna sp.j. w skład której wchodzą takie działy jak: budowa stanowisk do testów wiązek kablowych AGD oraz motoryzacyjnych, oraz dział automatyzacji linii monta- żowych wiązek kablowych.
Skupiamy się na tworzeniu doniczek spełniających naj-wyższe oczekiwania kli-entów. Pierwsza seria doni-czek od których zaczyna-liśmy produkcję 2009 r. Była seria BT.
Projekt doniczki powstawał z założeniem uniwersalności upraw. Doniczka miała być dostosowana zarówno do upraw na stołach zalewo-wych jak i na matach pod-siąkowych. Udało się!    . Sukces komercyjny doniczki napędził rozwój firmy i pro-dukcję kolejnych serii doni-czek. Aktualnie zajmujemy się rozwojem naszej naj-nowszej serii doniczek SK. Które są propozycją dla rynku szkółkarskiego.


 
 
 
     
  Nasze doniczki produk-ujemy z regranulowa-nego polipropylenu.     Materiał ten jest odporny na pękanie a zarazem jest dość sztywny. W procesie przetwórczym wzbogacamy go o do-datki, w zależności od potrzeb: zapobiegające elektryzowaniu się doni-czek, promieniowaniu słonecznemu UV oraz zwiększające udarność.   Surowce kupowane przez nas pochodzą od renomowanych dostaw-ców, każda partia materiału podlega kon-troli przed rozpoczęciem produkcji.


 
 
     
     
     
Do produkcji wykorzystujemy nowoczesne szybkobieżne wtryskarki wyposażone w roboty sztaplujące. Precyzyjny powtarzalny wtrysk zapewnia najwyższą jakość naszym produktom.

Doniczki są formowane w wykonanych w naszej narzędziowni wielogniazdowych formach. Własna produkcja oraz serwisowanie narzędzi produkcyjnych daje nam dodatkowe możliwości zwiększania kontroli nad jakością doniczek oraz systematyczne jej podnoszenie.