Seria M i W to doniczki łączące cechy dekoracyjne oraz techniczne. Doniczki posiadają szeroki rant, co ułatwia przenoszenie roślin oraz współpracę z sadzarkami. Doniczki zostały wyposażone również w szerokie dno zapewniające stabilność rośliny przy uprawach poza szklarnią. Multi otworowe dno doniczki zapewnia doskonałą wentylację oraz irygację korzenia.
     Doniczka posiada specjalne wpusty ułatwiające zacze-pianie haczyków. Wpusty zapobiegają również wy-czepianiu się haczyków przy większym obciążeniu doniczki.

   

Rant doniczki jest dość mocno uże-browany. Składa się z żeber poprze-cznych i ukośnych, które rozchodzą się promieniście od punktów mocowania haczyków. Zapobiega to odkształcaniu się rantu oraz jego wywijaniu się przy mocnym nasłonecznieniu.

 

 

 

 
 
 
     
     
       
                          

standardowo dostępne kolory
 
     
 
nazwa
W 21 195 mm 210 mm 144 mm 3 l 40 2,6 kg 140 5 600 320 kg 120x100x195 Pobierz
W 23 115 mm 230 mm 154 mm 4 l 40 3,1 kg 115 4 600 340 kg 120x100x195 Pobierz
W 25 240 mm 255 mm 158 mm 5 l 60 5,7 kg 54 3 240 320 kg 120x100x195 Pobierz
           
           
  Zawieszki z serii Z cechuje duża odpo-rność na pękanie oraz wyginanie się pod wpływem na-słonecznienia. Duża średnica haka uła-twia różne zasto-sowania. Linki łą-czące hak z zaczepami doniczki zostały ukształto-wana w sposób imi-tujący prawdziwy sznurek.

 

 

Zaczepy zostały ukształtowane w spo-sób ułatwiający podwieszanie doniczki. Wzmocnienia umieszczone na zewnę-trznej stronie zaczepu uniemożliwiają jego rozginanie, nawet pod dość du-żym obciążeniem.

 

 

 
           
       
 
Z 36 360 35 mm 20/500 10,00 kg 18 9 000 190 kg 120X80X180cm Download
Z 46 470 35 mm 20/500 11,17 kg 18 9 000 220 kg 120x80x180cm Download
                   
                   
       
       
       
Doniczki serii M to dekoracyjne miski. Doniczki łączące w sobie funkcję dekoracyjną z możliwo-ściami zastosowań technicznych. Multiotworowe dno daje szerokie możliwości upraw zarówno na matach podsiąkowych jak i stołach zalewowych.
   


Doniczka wypo-sażona jest w sze-roki rant, zapew-niający jej dużą sztywność oraz u-łatwiający przeno-szenie.
   
   
   
   
       
 
M 17 170 mm 187 mm 85 mm 1,6 l 80 2,0 kg 120 11 520 260 kg 120X100X195cm Pobierz
M 19 190 mm 208 mm 95 mm 2,1 l 75 2,7 kg 92 8 400 270 kg 120X100X195cm Pobierz
M 21 210 mm 230 mm 105 mm 3,0 l 60 3,7 kg 72 5 520 280 kg 120X100X195cm Pobierz