RBB


Rozdrabniacz do torfu obsługuje big bale o maksymalnym rozmiarze 120 cm x 120 cm i wysokie na 250 cm. Big bal można łatwo załadować do maszyny za pomocą wózka paletowego. Po załadowaniu big bala i zdjęciu folii ochronnej, komora mieszająca przechyla się o 45 stopni. Po włączeniu maszyny, łopaty rozbijają big bal na bryły torfu i podają je do głowicy rozdrabniającej. Rozdrobniony torf wypełnia zasobnik doniczkarki aż osiągnie żądany poziom, po osiągnięciu poziomu czujniki wyłączają podawanie torfu, proces podawania torfu jest wznawiany automatycznie gdy ilość torfu spadnie w zbiorniku doniczkarki.   
   
 

 

Głowica rozdrabiająca podaje spulchniony torf prosto do zasobnika doniczkarki. Torf podczas zasypywania może zostać zwilżony natryskiem wodnym. Ilość wody jest regulowana przekaźnikiem czasowym. Po osiągnięciu zadanego poziomu torfu w zasobniku doniczkarki, podajnik się wyłącza.